چه نوع تنظیم صندلی

- Sep 04, 2018 -

صندلی ماشین امروز نه تنها قادر به نشستن آن در حال حاضر بخشی جدایی ناپذیر از سیستم آسایش است و بخشی از بدن که ما لمس بیشتر در طول رانندگی هم هستند. اول، قطعات صندلی ماشین عمومی ما را تشکیل می دهند چیست؟ ماشین خانواده است که به طور کلی از چهار بخش تشکیل شده است: زیرسری و پشتی و پشتی صندلی و یک دستگاه تنظیم. بخش دقیقه نیز شامل قاب صندلی عضو اتصال و پرکننده.

rv accessories recreational vehicle.jpg

  • صندلی پلاستیکی برای اتوبوس شهر
  • صندلی های اتوبوس قطعات اختیاری برای نگهدارنده ی کیسه های غذا
  • تختخواب تختخواب قابل تنظیم بیمارستان متحرک
  • راننده اتوبوس راننده اتوبوس Assjs Slider Adjsuter
  • صندلی راننده جهانی برای ماشین سازی ساخت و ساز لودر
  • صندلی مسافر ارزان با صندلی عقب و پوشش چرم برای مربی

محصولات مرتبط